Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DŮLEŽITÁ SOUČÁST VÝCHOVY

Umět číst, psát, počítat je jistě nezbytnost. V Základní škole Mohylová je však kladen důraz také na neméně důležitou součást výchovy a vzdělávání dětí. Děti se zde učí starat o zvířata a rostliny a v rámci školní družiny pečují o záhony květin. V dětech tak podporujeme přirozeně kladný vztah ke všemu živému, pomáháme jim hledat a nacházet souvislosti a zákonitosti, které v přírodě, potažmo v životě fungují.

Jitka Hrubá