Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kanalizace v ulici Ostřicová

Zaslechla jsem, že se konečně lidé, kteří žijí v ulici Ostřicová, dočkají kanalizace. Je to pravda?

Je tomu tak. Tři ulice ve Stodůlkách – Vstavačová, Pod Zličínem a Ostřicová se dočkají kanalizace a vodovodu. Rada hl. města Prahy na svém srpnovém zasedání konečně vybrala zhotovitele splaškové a dešťové kanalizace a vodovodního řadu v těchto třech ulicích v Praze 13, kde kanalizace dosud chyběla. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 83 mil. Kč bez daně.

Místní obyvatelé dosud brali vodu od soukromého provozovatele a dokonce hrozilo, že od příštího roku zůstanou bez pitné vody. Jsem tedy velmi rád, že hl. město Praha konečně dospělo k rozhodnutí.

Nová kanalizace a vodovod budou budovány v bývalé chatové lokalitě, která je ale dnes již plně obytnou zónou. Jde o jednu z posledních lokalit v Praze, která bude napojena a zasíťována. V rámci stavby bude rovněž provedena rekonstrukce místních komunikací a chodníků, přeložek veřejného osvětlení, kabelů a výstavba opěrných zídek pro zajištění svahů v blízkosti nově budované komunikace. Čerpací stanice splaškových vod, která již byla postavena v rámci předstihových prací, bude osazena technologií. Těmito úpravami výrazně přispějeme ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě. Začátek výstavby je plánován na příští rok.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13