Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Program klubu seniorů říjen 2017

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

2. 10.

Den seniorů

9. 10.

Potlach na Lukáši František Kundrát

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

16. 10.

Nostalgie. Vzrušující hvězdné vzpomínky František Kundrát

23. 10.

Takový byl náš život Jaroslava Felchländerová

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

30. 10.

Káva o čtrnácté

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

3. 10.

Informace o akcích konaných v říjnu – zábavné testy k procvičení paměti

10. 10.

Zacvičíme si, posezení u kávy

17. 10.

Zahrajeme si společenské hry

24. 10.

Popřejeme členům narozeným v říjnu

31. 10.

Na harmoniku nám zahraje pan Miroslav Stančík, zacvičíme si, zahrajeme kanastu a jiné hry

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)

4. 10.

Monika Vernerová bude přednášet o chřipce a očkování

11. 10.

Na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík

18. 10.

Společenské hry

25. 10.

Procvičíme si paměť

Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky

Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin.

Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.

Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014

Senior klub X

Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

4. 10.

Čarodějnictví – inkvizice

11. 10.

Francie – Mont Saint-Michel

18. 10.

Historie Prahy 13

25. 10.

Vznik Československa

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI

Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách.

Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813