Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zlepší se v Praze 13 situace s parkováním?

Parkoviště i ulice v naší městské části jsou dlouhodobě zahlceny. Důvodem je zčásti zahuštění zástavby, ale také odstavování aut mimopražskými řidiči, kteří do Prahy dojíždějí do práce. Pomoci by měla realizace schváleného záměru Magistrátu hl. m. Prahy, a to výstavby P+R parkoviště Zličín. To by mělo pojmout až 2 000 vozidel. Domníváte se, že by mohlo zličínské P+R parkoviště spolu s parkovacími hodinami výrazněji zlepšit situaci s parkováním v Praze 13? Jak se stavíte k případnému zavedení tzv. modrých zón? Navrhli byste i jiná řešení?

ANO 2011

Parkování na území Městské části Praha 13 patří opravdu k těm největším problémům, které trápí nejen řidiče, ale svými dopady i ostatní obyvatele městské části. Situace se rapidně zhoršila po zavedení zón placeného stání v sousedních městských částech. Podpora výstavby parkovacího terminálu P+R na Zličíně pro cca 2 500 aut je naší prioritou a uděláme maximum pro to, aby se jeho výstavba zahájila již v roce 2018. Využití terminálu nepochybně situaci v Praze 13 znatelně zlepší. Zavádění oblastí s parkovacími hodinami je jedním ze způsobů regulace parkování u často navštěvovaných institucí úřady, apod.), nelze ho ale zavést celoplošně. Zavedení tzv. modrých zón je tedy další možností, která se nabízí k využití. V Praze 5 a 6 se zóny osvědčily, ale jejich zavedení v Praze 13 nemá většinovou podporu. Osobně jsem přesvědčen, že jejich zavedení bude pro občany Prahy 13 přínosem a to nejen v částech kolem stanic metra (Hůrka, Lužiny, Luka a další).

Michal Drábek, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO 2011

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Ve dne činí obsazenost parkovacích míst 85 %, v blízkosti stanic metra jsou však stání zcela obsazena. V tomto ohledu může vybudování P+R parkoviště na Zličíně s kapacitou až 2 000 míst pomoci. Stejně tak může vést ke zvýšení zájmu dojíždějících o parkování v duchu pravidla „čím více možností zaparkovat, tím více aut, čím více aut, tím větší potřeba nových stání“, a tak stále dokola. Neuspokojení řidiči pak budou opět odstavovat vozidla v okolí stanic metra jako doposud. Nová stání typu P+R by se tak měla budovat zejména ve středních Čechách u autobusových nádraží a železničních zastávek. Důležité je pokračovat v zapojování hromadné dopravy Středočeského kraje do systému PID. Zavedení zón s parkovacími hodinami pak určitě pomáhá zlepšit možnost denního parkování. Další příležitosti k řešení parkování budeme s občany projednávat již 2. října od 17.00 na radnici Prahy 13. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Štěpán Hošna, klub ČSSD

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Problém parkování aut je nejen na Praze 13 velmi ožehavý. Zdejší sídliště byla v 70. letech projektována na podstatně nižší motorizaci, navíc i přes nevoli občanů dochází k zahušťování výstavby i nad původní záměry výstavby sídlišť. Snaha stavět další parkoviště je značně rozporná, protože se vesměs děje na úkor trávníků. Slibovaný parkovací dům u metra Zličín pro 2 000 vozidel může odlehčit problémům parkování na Praze 13, zvláště pak u stanice metra Stodůlky. Zvýšená možnost parkovat ale může přilákat další motoristy. Zavedení parkovacích hodin na dvou lokalitách Prahy 13 přinese jen malé zlepšení. Snaha připojit Prahu 13 k parkovacím zónám u mnoha občanů Prahy 13 v minulosti narazila, neboť se za parkování v parkovacích zónách platí. Případná snaha záměr oživit může skončit podobně. Velmi mnoho občanů chce  parkovat zdarma, nejlépe pod svým oknem. To je ale stále těžší a velmi obtížně řešitelné. Jde o začarovaný kruh.

Jan Zeman, zastupitel za KSČM

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Výstavba velkokapacitního parkovacího domu P+R s názvem Terminál Zličín samozřejmě výrazně zlepší parkovací situaci v Praze 13, která se Zličínem sousedí. Tento projekt dlouhodobě prosazujeme. Kromě realizace tohoto domu podporujeme i budování parkovišť P+R u stanic metra. Praha 13 je připravena k tomu poskytnout veškerou součinnost. V některých ulicích byly zavedeny parkovací kotouče. Určitě to bylo dobré rozhodnutí. Setkali jsme se již s mnoha kladnými reakcemi občanů, kteří toto řešení parkování nejen podporují, ale rozšířili by ho i do dalších ulic městské části. Pakliže výsledek veřejného průzkumu u občanů prokáže jejich zájem o zavedení tzv. modrých zón, budeme tuto variantu podporovat. Tím bychom chtěli vyzvat občany, aby se zúčastnili a projevili svůj názor na veřejném projednání záměru „Posouzení možnosti zřízení zón placeného stání ve vybraných lokalitách Prahy 13“, které se bude konat 2. října od 17.00 v obřadní síni radnice. Uvítáme i náměty na jiná řešení, která by pomohla parkovaní v Praze 13.

Tichá Ludmila, předsedkyně klubu ODS

TOP 09

Výstavba parkoviště P+R na Zličíně bude bezpochyby velmi přínosná pro zklidnění situace s parkováním v naší MČ, ale zřejmě pouze v okolí stanic metra. Problémy v oblasti dopravy v klidu, zejména s parkovacími kapacitami v ostatních částech Prahy 13 lze zlepšit pouze systematickým přístupem. Jedná se zejména o důsledné dodržování odpovídajícího počtu nových parkovacích stání v developerské výstavbě, lepší využití stávajících komunikací úpravami nevyužitých přilehlých pozemků pro nová parkovací stání, likvidace vraků a budování nových  parkovacích kapacit v místech, kde je to možné a s vynaložením přiměřených finančních nákladů. Zavádění modrých zón v přilehlých  městských částech vyžaduje od vedení MČ zvažovat případné dopady, je však zřejmé, že nová parkovací místa zde nepřinesou a v současné podobě by obyvatelům Prahy 13 způsobily spíše komplikace s administrativou, dalšími výdaji a nesnadným parkováním návštěv a drobných podnikatelů.

Petr Praus, klub TOP09

ZELENÍ A PIRÁTI PRO 13

Parkovací zóny na Praze 13 jsou zdůvodňovány tím, že zde parkují řidiči dojíždějící za prací. Je to fakt daný nekoncepčním plánováním města, kdy se parkoviště P+R nestavěla a město se účastnilo prodeje pozemků vhodných pro zajištění parkování. Tak i naše radnice dosud přihlíží prodeji pozemků či nové výstavbě s dalšími nároky na parkování. Záchytná parkoviště P+R podporujeme, ale efekt pro zlepšení parkování na Třináctce je sporný. I z vlastních zkušeností víme, že problém zaparkovat je ve večerních hodinách, kdy jsou mimopražští většinou doma. Počet aut rezidentů převyšuje kapacitu místních parkovacích ploch, a to neřeší parkovací zóny. Je třeba navýšit kapacitu parkování pro rezidenty, vytipovat pozemky, iniciovat úpravy stávajících parkovacích míst či výstavbu parkovacích domů. Za daného stavu nám zavedení parkovacích zón nedá jistotu, že zaparkujeme, ale pouze tu, že za teoretickou možnost zaparkovat budeme platit.

Tomáš Murňák a Zuzana Drhová, Klub Zelení a Piráti pro 13