Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Cenný kov z mistrovství republiky

V soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů se žákům ze ZŠ Mládí dlouhodobě daří. Už pravidelně se účastní i republikového finále, kde se v rámci desetiboje střetávají stovky nejlepších závodníků. To letošní se konalo v Brně a jedinou zástupkyní z obvodu Prahy 5 a Prahy 13 byla Ema Adamková, která se na závod dlouhodobě a zodpovědně připravovala. Její píle a vytrvalost přinesly své ovoce a Ema si z republikového finále odvezla stříbrnou medaili.

Zdeněk Poláček