Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram sběru biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

Upozornění:

Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další!


datum
ulice
čas přistavení
6.10.
K Fialce – plocha u č. 1219
9.00 – 12.00
11.10.
K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha u kontejnerů na tříděný odpad)
15.00 – 18.00
12.10.
náměstí Na Lužinách
9.00 – 12.00
13.10.
K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)
9.00 – 12.00
13.10.
5. máje – plocha u č. 325
13.00 – 16.00
13.10.
Melodická – křižovatka s ul. Operetní
13.00 – 16.00
25.10.
K Fialce – plocha u č. 1219
15.00 – 18.00
25.10.
K Řeporyjím – křižovatka s ul. V Brůdku (u rybníka)
15.00 – 18.00
26.10.
K Hájům x Okruhová – zpevněná plocha u kontejnerů na tříděný odpad
9.00 – 12.00
27.10.
K Sopce – zpevněná plocha
9.00 – 12.00
27.10.
Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7
13.00 – 16.00
27.10.
U Kašny – odstavná plocha
13.00 – 16.00
3. 11.
Melodická – křižovatka s ul. Operetní
9.00 – 12.00
3. 11.
K Opatřilce x K Jihu
13.00 – 16.00
3. 11.
Pod Viaduktem x Ke Koh-i-nooru – u stanoviště na tříděný odpad
13.00 – 16.00
9. 11.
náměstí Na Lužinách
9.00 – 12.00
10. 11.
U Kašny – odstavná plocha
9.00 – 12.00
10. 11.
K Řeporyjím x V Brůdku – u rybníka
13.00 – 16.00
15. 11.
Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7
15.00 – 18.00
17. 11.
K Sopce – zpevněná plocha
13.00 – 16.00
23. 11.
Klausova – parkoviště proti č. 1361/13a
9.00 – 12.00
24. 11.
5. máje – plocha u č. 325
13.00 – 16.00
30. 11.
K Fialce – plocha u č. 1219
13.00 – 16.00

Michaela Líčková