Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Místo koupání uklízeli

Během letních prázdnin se mladí lidé opět dobrovolně zapojili do úklidů veřejných prostranství a zeleně v naší městské části. První skupinu utvořili Trash Hero, kteří si jako „úklidový den“ zvolili třináctý srpen. Další skupinu utvořili studenti z místní vysoké školy VŠEM, kteří uklízeli dne 18. 8. Skupinu Trash Hero vedl pan Zbyněk Hostaš, který po akci zaslal informaci a fotografie. Úklid proběhl v lokalitě Háje. Celkově dobrovolníci shromáždili něco přes půl tuny od redpadu. Opět nacházeli ledacos. Z lesíků vytáhli ledničku, pneumatiky a mnoho dalšího směsného odpadu. Studenti VŠEM okolo pana Voženílka se soustředili na okolí školy do 1 km čtverečního a potom dále na několik černých skládek v okolí. Bylo nasbíráno třináct pytlů, což představuje také asi půl tuny nasbíraného odpadu. Odbor životního prostředí tuto akci opět velice vítá, podporuje a děkuje všem, kteří se do úklidů zapojili. Nasbírané odpady jsme odvezli a naložili s nimi dle zákona o odpadech.

Dana Céová