Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Podzimní floristika

Městská část Praha 13 pod záštitou starosty Davida Vodrážky připravuje již tradiční akci pro seniory s názvem Podzimní floristika. Srdečně vás zveme 31. října od 11.00 na setkání v obřadní síni Úřadu městské části Praha 13. Zde si budete moci vytvořit podzimní dekoraci podle svých představ. Veškeré potřeby budou připraveny. Počet míst je omezený, svoji účast proto včas nahlaste u paní Bohuslavy Bernertové na telefonním čísle 235 011 625 nebo u paní Aleny Houškové na telefonním čísle 235 011 451.

Iva Dvořáčková