Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoc v pravou chvíli

Jistě každý ve svém životě už někdy zažil ten nepříjemný pocit, kdy se mu porouchá nějaký domácí spotřebič nebo jakýkoli jiný pomocník v domácnosti. Tím horší je, stane-li se to starému, mnohdy nemohoucímu člověku. Obzvlášť týká-li se to osobního počítače – toho nepostradatelného kamaráda, který mu zprostředkovává nejen styk s okolním světem, ale také možnost snadného a rychlého získávání nejrůznějších informací. To se přihodilo v nedávné době i mně a náhle vyvstal velký problém – co teď? Děti daleko, sousedská výpomoc sporadická, staří známí neoplývají zrovna odbornými znalostmi v oboru informatiky...

V takových případech má cesta obvykle vede do Střediska sociálních služeb Prahy 13, kde se mne vždy ochotně ujme pan ředitel, nebo kterákoli z pracovnic. Tady jsem se také dověděla o existenci Moudré Sovičky.

Jedná se o neziskový spolek, který zájemcům z řad starších lidí a seniorů poskytuje individuální pomoc a radu, když mají problém s počítačem, notebookem, tabletem... A to, díky podpoře městské části Prahy 13, za zvýhodněnou cenu. Výsledkem bylo, že za mnou v dohodnutém termínu přišel pan Tomáš Hubálek. Zjistil, že můj počítač už dosloužil a pomohl mi při obstarání jiného, plně funkčního. Jeho přístup bych zhodnotila krátce: vstřícnost, spolehlivost a jistota. A hned byl život krásnější.

A proto chci touto cestou vyjádřit poděkování Moudré Sovičce, městské části Praha 13, která na tuto prospěšnou činnost přispívá, ale i ostatním lidem. Zkrátka všem, kterým nejsou životy starých lidí lhostejné.

Z. Maříková, 87 let