Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Potřeba změny ve vzdělávání

Ve dnech 21. – 23. srpna se v Praze konala pod patronátem Evy Vondrákové mezinárodní konference Společnosti pro talent a nadání s názvem Potřeba změny ve vzdělávání nadaných. Svými přednáškami úč astníky obohatili světoví odborníci z USA, Maďarska, Německa, Finska, Izraele, Slovenska a dalších zemí.

Téma nadaných dětí a jejich podpory ve školství je velmi aktuální a tato konference byla skvělou příležitostí pro sekání těch, kteří se o něj zajímají a chtějí se v tomto směru dále vzdělávat. Všem lektorům a organizátorům patří velké poděkování.

Jana Davidová, FZŠ Trávníčkova