Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sčítání lidu

V jeho historii byl významným mezníkem 13. říjen 1753, kdy vyšel patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. První výsledky z roku 1754 byly dlouho považovány za státní tajemství a data byla přes 100 let utajována. Bylo také stanoveno, že poddaný, který se soupisu záměrně vyhne, bude se ukrývat nebo uprchne, bude po dopadení zatčen a potrestán dvěma lety prací na pevnostních stavbách.

V roce 1770 byly poprvé očíslovány všechny domy a bylo zakázáno měnit si příjmení. Patentem z 25. října 1805 bylo nařízeno, aby stejně jako muži byly evidovány i ženy a děti už od narození. Až do roku 1828 se sčítalo každoročně, pak každé tři roky. Rok 1857 je označován jako přechod mezi soupisy obyvatelstva a moderním sčítáním. Získaná data k 31. říjnu 1857 se stala základním pramenem statistik o počtu obyvatelstva, jeho složení i celé ekonomiky. Začátkem roku 1870 se zjišťovala hluchota a slepota a později i mentální vady. Až do roku 1910 se soupisy prováděly vždy po deseti letech. V roce 1880 se registrovala obcovací řeč, tedy jazyk. O deset let později, kdy se už část výsledků zpracovávala strojově, byla klasifikace tak podrobná, že přetrvala s malými změnami až do roku 1950. Při prvním československém sčítání lidu a bytů k 15. únoru 1921 byla přijata definice národnosti kvůli potvrzení oprávnění vzniku samostatné Československé republiky. Národnostní definice navíc umožnila, aby se ke své národnosti přihlásili i Židé nebo Cikáni, i když nepoužívali, nebo neznali vlastní jazyk. Začátkem prosince 1930 se sbírala data o plodnosti žen, ale pouze plodnost manželská, tj. v současném či posledním manželství. Poválečné „Národní sčítání 1950“ zahrnovalo byty a domy, ale i zemědělské, průmyslové a živnostenské závody. Naposledy (až do roku 1991) se zjišťovala příslušnost k církvím. Celkové výsledky byly odtajněny až v roce 1962. Novými zjišťovanými znaky se při sčítání roku 1970 stalo rodné číslo, mateřský jazyk, státní příslušnost a v rámci zjišťování dojížďky do zaměstnání a škol i její frekvence, vzdálenost, doba a používaný dopravní prostředek. Čtvrté poválečné sčítání k 1. listopadu 1980 zpracovalo i informace o nedostatku bytů. Celá operace proběhla díky novému sálovému počítači Cyber 180 velmi rychle, zhruba za rok a půl.

V roce 1991 byla po více než 40 letech zařazena otázka náboženského vyznání a poprvé národnost moravská a slezská. Roku 2001 byly výsledky publikovány v tištěné i elektronické podobě. Tiskopisy byly připraveny v 10 jazycích: anglicky, arabsky, čínsky, francouzsky, německy, polsky, romsky, rusky, ukrajinsky a vietnamsky.

V březnu 2011 už bylo možné formuláře vyplňovat elektronicky na internetu a přibyl dotaz na registrované partnerství. Už se nezjišťovala vybavenost domácností, vlastnictví osobního automobilu, rekreačního objektu či telefonu. Jen jestli vlastníte počítač a máte připojení. Češi ovšem poslední sčítání považovali za zásah do soukromí, obtěžování ze strany státu, a navíc ho pošta nezvládla. V roce 2021 proto nebudou v dotazníku otázky na vyznání nebo na vybavení bytu teplou vodou a koupelnou. A sčítat už by se mělo na internetu.

Dan Novotný