Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Za památnými stromy po Dejvicích a okolí

Od metra A Hradčanská dojedete autobusem 131 do zastávky U Matěje. Odtud se vydejte po červené značce ulicí Nad Paťankou. Jako na dlani tu budete mít Podbabu, Dejvice, Stromovku, botanickou i zoologickou zahradu. Ze značky si zajděte ke zřícenině Baba. Po červené se vydejte k lesu, kterou mezi prvními dvěma lavičkami opustíte odbočkou vpravo na pěšinu v lese, na prvním rozcestí doleva a pak stále dolů. Na druhém rozcestí rovně, dojdete k ceduli pozor lom, který je pod vámi. Od něj stále pěšinou lesem a z ulice V Šáreckém údolí odbočte doprava na křižovatku k hostinci Břetislavka. Na protější straně v domě čp. 2523/20 roste v zahradě na břehu Šáreckého potoka památný platan javorolistý. Je vysoký třicet metrů a stáří se odhaduje na 200 let. Od hostince se pusťte rovně ulicemi V Podbabě a Lysolajské údolí. Z ní odbočte vlevo do ulice Poustka, až dojdete nahoře k modré značce, která vás dovede k Zázračné studánce v Lysolajích.

Starají se o ni dominikánky z kláštera mnišek Kazatelského Řádu Praha – Lysolaje. Ze zídky z žulových kostek tu vytéká mimořádně kvalitní pitná voda. Na vývěsce u pramene jsou zveřejňovány dvakrát ročně laboratorní výsledky jejího rozboru. Projděte kolem pomníku obětí obou světových válek a kolem pískovcových soch sochařského lysolajského sympozia. První je Rodina, druhá pak Vládce moří. Lesem dojdete k dalšímu rozcestí Housle. Asi třicet metrů hluboká rokle pod vámi vytváří příhodné podmínky pro růst řady druhů mechů a hub. Před zalesněním se tu nacházelo největší naleziště chráněné třešně křovinné na území Prahy. Dnes tu je pár posledních exemplářů na okraji lesa. Bývalo zde i přírodní divadlo. Modrá značka vás povede krajem pole a přes silnici až na rozcestí K oříškům. Zde zabočte doleva až na kraj lesa k rozcestí Nad Truhlářkou. Tady se vnoříte mezi domky v lese a projdete kolem ohrad jezdeckého klubu Gabrielka. Přejděte přes Horoměřickou silnici mezi domy, až dojdete zahrádkami k ruinám bývalé barokní usedlosti Zlatnice. Koncem 17. století patřila zlatníkovi Geltenhauerovi, od roku 1879 pak rodině Mildů. Ti zde zřídili hostinec, který se stal proslulým oblíbeným místem pražských studentů. Za první republiky se tu vžil český název Zlatnice. Dojděte na konec zelené značky ke sloupu osvětlení na přechodu. Tady zahněte doprava dolů ulicí Na Hanspaulce, kterou dojdete k Sokolu. Uvnitř za fotbalovým hřištěm roste mohutný památný dub letní. Od Sokola vás schody nahoru dovedou k pozdně baroknímu zámečku Hanspaulka. Ten získal své jméno od císařského rady Hanse Paula Hippmanna, který jej v roce 1733 nechal postavit. Od roku 2013 zde sídlí Institut Václava Klause. Když zahnete vpravo do ulice Feltrovské a na jejím konci doprava, dojdete parkem po červené na místo startu dnešní pohodové třináctikilometrové vycházky.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan