Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z DENÍKU POLICIE ČR

Na konci prázdnin policisté z Místního oddělení policie Stodůlky společně s policisty Místního oddělení Košíře prováděli bezpečnostní opatření zaměřené na mládež konzumující alkoholické nápoje nebo užívající drogy. Bylo provedeno šetření v několika restauračních zařízeních, a to jak v obvodu Místního oddělení policie Košíře, tak Místního oddělení policie Stodůlky. Pozitivní zpráva je, že nebyl zjištěn ani jeden případ restaurace, baru, kde by mladiství (mladší 18 let) konzumovali alkoholické nápoje. Naše společnost se tedy od dob mého mládí v tomto ohledu o dost posunula. Provedeným šetřením však bylo zjištěno, že mládež místo konzumace alkoholu v restauracích využívá ke stejnému účelu parky a rondely. Z toho samozřejmě také pramení různá oznámení o rušení nočního klidu apod. Při policejní akci jsme zajistili 3 osoby mladší 18 let pod vlivem alkoholu a 2 osoby mladší 18 let pod vlivem návykové látky, konkrétně marihuany. Dále byla také zatčena jedna osoba, po které bylo vyhlášeno celostátní pátrání a zjištěn jeden řidič, který řídil své vozidlo pod vlivem alkoholu.

Byli jsme upozorněni, že v rondelech domů ulic Bellušova – Neustupného se zdržují mladiství, kteří obtěžují ostatní občany, zejména starší, a to nemístnými poznámkami, vtíravým jednáním apod. Pokud se stanete svědky takového jednání, nebuďte k tomu prosím lhostejní. Pokud věc nechcete řešit sami, oznamte událost na linku 156 nebo 158. Na tyto osoby jsme v současné době zaměřili svoji pozornost.

Jistě jste zaznamenali, že v ulici Neustupného, poblíž Místního oddělení Stodůlky, došlo k velmi závažnému trestnému činu – dvojnásobnému pokusu o vraždu. Poškozenými byli muž a žena. K samotnému případu vám sice nemohu poskytnout bližší informace, nicméně vám mohu sdělit, že podezřelý byl dopaden, a to policistou z našeho oddělení. Naši policisté navíc na místě činu poskytovali první pomoc poškozenému.

Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna