Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BÝVALA TO POŘÁDNÁ DŘINA

Děti ze 4. a 5.A FZŠ Trávníčkova se díky ekovýchovnému programu navrátily na jedno dopoledne k dřívějším tradicím. Chopily se lana uvázaného k pluhu a zkusily orat pouze vlastní silou. Potom si s koněm každý žák vyoral brázdu. Po uvláčení hrud brázdami přišla na řadu další zkouška – rovnoměrné setí obilí. Díky vlastní namáhavé práci si všichni uvědomili, jak bylo v minulosti těžké vydělat si na živobytí.

Helena Bumbálková, Ludmila Blechová