Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ostrov objevů i na třináctce

Na konci září byla v mateřském centru Skřítci ve škole při ZŠ Janského zahájena výuka kurzů Ostrov objevů pro děti ve věku od jednoho do tří let. Každý týden tak budou mít rodiče se svými děťátky možnost dostat se díky těmto kurzům na jiný „ostrov“ plný nového poznání a prožívat spousty nových multismyslových dobrodružství.
Hlavním cílem kurzů je povzbuzovat děti k citovému, fyzickému a sociálnímu vývoji, procvičovat jazykové dovednosti a schopnost koncentrace za použití multismyslových podnětů. Kurz je vyučován certifikovanou lektorkou ve skupinkách 6–9 dětí. S ohledem na věk a míru vývojového stupně jsou děti rozděleny do dvou úrovní – Námořníci (cca 15–26 měsíců) a Kormidelníci (cca 24–36 měsíců).
A jak vlastně taková hodina probíhá a v čem je unikátní? Krátké, dynamické aktivity plné zábavy jsou pro děti sestaveny tak, aby při nich docházelo vždy k co největší stimulaci všech pěti smyslů (zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti). Např. na „ostrově Ovoce“ se děti nejen naučí, jaké existují druhy ovoce, ale zároveň je i ochutnají, zjistí, jak voní, třídí je podle barev, tvarů a velikosti, počítají, nakreslí si obrázek, naučí se písničku a uvidí pohádku... Na kurzech Ostrov objevů je možné vyzkoušet si jednu ukázkovou hodinu zdarma.
Další informace a přihlášku na ukázkovou hodinu najdete na webu www.ostrovobjevu.cz, www.alencinsvet.cz. Více také na telefonním čísle 724 770 980, info@alencinsvet.cz.

Alena Roková