Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Senior fitnes

Senior fitnes, z.s., pořádá nábor hráčů, trenérů a vedoucích družstev pro fotbal v chůzi (walking fotbal), ročník 1970 a starší.
Kontakty: Zdeněk Srba, tel. 603 464 265, Miroslav Rod, tel. 721 642 413.