Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace z radnice

Půlnoční mše | číslo: prosinec 2020 | autor: Ludmila Vyskočilová

Betlémské světlo a Štědrý den | číslo: prosinec 2020 | autor: Ludmila Vyskočilová

Adventní procházkou do kostelů | číslo: prosinec 2020 | autor: Ludmila Vyskočilová

Advent je obdobím přípravy na nejkrásnější svátky roku – Vánoce | číslo: prosinec 2020 | autor: Radek Tichý, katolický farář Prahy 13

Solidarita školních jídelen | číslo: prosinec 2020 | autor: Jarmila Střechová, odbor školství

O nejkrásnější vánoční výzdobu | číslo: prosinec 2020 | autor: Eva Černá

Nové občánky přivítáme později | číslo: prosinec 2020 | autor: Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

Dvě stě respirátorů pro Lukáše | číslo: prosinec 2020 | autor: Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Virtuální klub Rodina | číslo: listopad 2020 | autor: Hana Zelenková