Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Oslava Dne Země | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Eva Beránková

Ukliďme Česko, ukliďme Prahu 13 | číslo: KVĚTEN 2022 | autor: Dana Céová

Sběr biologického odpadu | číslo: duben 2022 | autor: Jitka Zámorská, OŽP

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: duben 2022 | autor: Jitka Zámorská, OŽP

Výlet do Zookoutku Malá Chuchle | číslo: duben 2022 | autor: Barbora Čopíková

Ukliďme Česko, pojďte do toho s námi | číslo: duben 2022 | autor: Daniel Cehula

Velikonoční stezka za beranem Jošuou | číslo: duben 2022 | autor: Vítek Malý