Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Životní prostředí

Ptáci v družině | číslo: březen 2016 | autor: Milada Chrudimská, vedoucí vychovatelka

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: únor 2016 | autor: Michaela Líčková

Kurzy včelaření pro začátečníky | číslo: únor 2016 | autor: Vladimír Glaser

Nejlepší sběrači | číslo: únor 2016 | autor: Martin Marek

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů | číslo: leden 2016 | autor: Michaela Líčková, OŽP

Labutě nejsou tažní ptáci | číslo: leden 2016 | autor: Jaroslav Fuglík