Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Neznámé osoby do bytu nepouštějte

Neznámé osoby do bytu nepouštějte

V poslední době pražští kriminalisté zaznamenali nárůst případů, kdy jsou většinou starší občané kontaktováni neznámými osobami, které se pod nejrůznějšími záminkami dostanou do jejich bytů a poté je okradou o peníze a jiné cennosti, mnohdy bohužel i o celoživotní úspory.

Pachatelé většinou pracují ve dvojicích, výjimkou nebývají ani početnější skupiny. Mnohdy osloví předem vyhlédnutou osobu na ulici a pod nejrůznějšími záminkami se snaží dostat do bytu. Jindy předstírají kontrolu elektroměrů nebo plynoměrů nebo vystupují jako prodejci zboží, nabízejí služby, popřípadě výhry v různých soutěžích. Svým velmi slušným chováním vzbudí důvěru a toho pak zneužijí. Jeden z pachatelů většinou odvede pozornost poškozeného a jeho komplic pak stihne rychle prohledat byt a odcizit cenné věci nebo finanční hotovost. Bohužel někdy dokonce použijí proti bezbrannému seniorovi násilí. Proto doporučujeme především starším občanům řídit se následujícími radami:

  • Nevpouštějte do bytu žádné cizí osoby, které osobně neznáte.
  • Elektrikář, plynař, instalatér, sociální pracovník a kontrolor měřičů nemůže přijít náhodou. O jejich návštěvě musí vědět správce domu a musí být předem ohlášena. Navíc by se měl prokázat průkazem, který jej opravňuje k činnosti.
    Těmto osobám nikdy neukazujte, kde máte peníze, úspory, popřípadě další cennosti.
  • Nikomu nerozměňujte žádnou finanční hotovost, pokud nabízí peníze, tak je nepřebírejte a nechte si je zaslat složenkou.
  • Pořiďte si panoramatické kukátko a pojistný řetízek, případně další zabezpečovací systémy.
    Pokud se i přes veškerou opatrnost stanete obětí trestného činu, volejte okamžitě policii. Do příjezdu policistů nesahejte na věci a nehýbejte s nimi. Zapamatujte si podrobný popis osob, včetně jizev, tetování, náušnic a dalších zvláštností.

Daniela Razímová, preventivně informační skupina
Policie ČR, Správa hl. m. Prahy