Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odešel Jiří Cejpek

O Vánocích, v pondělí 26. prosince, zemřel ve věku nedožitých 78 let po dlouhé těžké nemoci PhDr. Jiří Cejpek, občan naší městské části. Za svého života se věnoval oboru knihovnictví a informatiky; působil ve výzkumu, byl univerzitním profesorem, vydal řadu publikací ve svém oboru. Jeho odchod je ztrátou nejen pro rodinu a přátele. Čest jeho památce! 

-jt-