Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

1986: Paprsky nové doby

Roku 1986 se ve Stodůlkách opět hodně buduje. Kdysi čistě zemědělská obec se rychle přeměňuje na velkoměsto. V současné době zde začíná probíhat příprava na výstavbu metra, píše kronikář František Vlasák. Některé staré domy a zahrady přitom logicky zanikají. Po nedávné demolici hostince U Bílého beránka přišla na řadu i někdejší restaurace „Na Nové“. Podnik z konce 19. století fungoval do počátku druhé světové války, pak už jen chátral a pustl.

Kronikář Vlasák proto mnohem víc lituje zničení několika zahrad, které musely ustoupit stavbě Jihozápadního Města. Ze zahrad Václava Tůmy nebo Karla Losa zbyly jen trosky. Zahrady Františka Rajtury, Ladislava Kubra, Václava Havlůje, Františka Bláhy a Františka Šimečka zmizely úplně, uvádí v kronice.

Pozitiva nové výstavby ale převažují. Je pravda, že stavba sídliště s sebou přinesla moderní vymoženosti, na které by se obec jinak nezmohla, chválí František Vlasák a jmenuje třeba novou kanalizaci nebo rozvody elektřiny. V době připojení Stodůlek k Praze byl stav elektrorozvodné sítě v neudržitelném stavu. Síť byla vedena po povrchu na stožárech a docházelo k častým poruchám. Dnes je valná část svedena do kabelu pod zem a stožáry s dráty až na nepatrnou část zmizely.

Konečně se zde zlepšuje i úklid, na který byly v předchozích letech časté stížnosti. O čistotu v obci pečuje pracovní četa, složená asi z deseti lidí, která sem dojíždí ze Smíchova, píše kronikář. Pro sběr nepotřebných lahví a vůbec skla jsou po obci rozestavěny označené kontejnery a odpadky z domácností odváží jednou za týden kuka vozy, dodává.

Co ale neustále vzrůstá, je vandalismus. Mládež ze sídliště není k ničemu vedena, volného času má ažaž a nemá k ničemu vztah! konstatuje František Vlasák. Přijdeš-li na místní hřbitov, čtyři až pět klacků se tu honí a schovává za pomníky, které přitom ničí. Rozbíjejí vázy, lampičky, z pomníků strhávají medailonky s fotograf iemi a kradou svíčky, stěžuje si. Podobná situace je přitom i na hřbitově v Krtni.

Abychom ale nekončili pesimisticky, zmíníme ještě jednu dobrou zprávu. Na Šostakovičově náměstí v sídlišti Jih je totiž roku 1986 otevřeno nákupní středisko Paprsek, které přináší nové obchody a služby. Středisko tvoří rozlehlé přízemní budovy se dvěma dvory pro zásobování. Kolem budov je loubí, takže kupující je chráněn i za nepříznivého počasí, chválí kronikář Vlasák. Z obchodů jsou zde potraviny, ryby, drůbež, textil, obuv, drobné zboží, sklo, elektrospotřebiče, drogerie, květiny i nábytek. Ze služeb čistírna, prádelna a kadeřnictví, které je ovšem slabší, vyjmenovává. Chybí pouze řeznictví, dobře zásobená prodejna je ale jen pár minut odtud ve staré zástavbě.

Robert Šimek