Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Bioodpad není odpad

Magistrát hlavního města Prahy podpořil ve školním roce 2018/2019 projekt Bioodpad není odpad, který se zabývá minimalizací bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a podporuje kompostování jako způsob nakládání s bioodpadem. Projekt je primárně cílen na žáky a učitele mateřských a základních škol, které do celého cyklu nakládání s bioodpadem – od třídění, přes zpracování až po následné využití zpracovaného bioodpadu a možnost vypěstování si vlastních rostlin, zapojuje. Projektu se účastní pět pražských škol, z naší městské části je to ZŠ Mohylová.

Naše škola jde příkladem správné praxe předcházení vzniku odpadu. Biologicky rozložitelným odpadem, který produkuje školní kuchyně, krmíme králíky a slepice, které chováme na školní zahradě. To, co nezkonzumují, pak dáváme do kompostéru a získáváme tak cenné hnojivo potřebné pro pěstování rostlin na našich čtverečkových záhonech. Jejich zbytky budou posléze opět sloužit jako krmivo pro zvířata a kompostér. Těmito kroky se uzavře kruh. To, co si od přírody bereme, jí vracíme zpátky. A vše za pomoci dětí, které se takto přímo učí, jak zacházet s přírodními zdroji. Do těchto činností se nezapojují pouze žáci, ale také někteří rodiče.

Martina Štychová