Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Předvánoční Retrokavárna

Tímto chceme nejen poděkovat, ale zároveň si připomenout krásné předvánoční odpoledne v Retrokavárně ve Mlejně, které nám 4. prosince připravily paní Iva Dvořáčková a Bohuslava Bernertová z ÚMČ Prahy 13. Moc se nám líbilo vystoupení hudebníka a zpěváka pana Krause, při kterém jsme si společně zazpívali a potěšilo nás také bohaté pohoštění. Došlo i na předání dárků od Mikuláše a čerta těm, kteří nejlépe panu Krausovi odpověděli na otázku – Kdy jste se naposled srdečně zasmáli? Příjemnou atmosféru v kavárně umocnila i instalovaná výstava loutek. Zážitky byly krásné a všichni budeme na toto předvánoční posezení vzpomínat. V Retrokavárně se sejdeme 5. února a 5. března.

Klub seniorů III