Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

STODŮLÁČEK V KATEDRÁLE SV. VÍTA

Také letos na Boží hod vánoční vystoupil soubor Stodůláček z DDM Stodůlky v tradičním zpívání v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Stodůláček spolu s kapitulním sborem zazpíval s hudebním doprovodem řadu vánočních písní a koled za přítomnosti kardinála Dominika Duky a mnoha návštěvníků, kteří je na závěr odměnili dlouhotrvajícím potleskem. V průběhu vystoupení pronesl krátké slovo k účastníkům akce i pražský primas.

František Kocmich