Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční výzdoba má své vítěze

Soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu balkonů a předzahrádek se setkala s velkým zájmem veřejnosti. To dokazuje mimo jiné fakt, že z jedné soutěže se staly soutěže hned dvě. Z jedné části se jí zúčastnili obyvatelé Prahy 13 a z druhé studenti ZŠ Jánského pod vedením paní učitelky Civínové, která ji pojala jako foto soutěž v rámci občanské výchovy. Porota, ve které zasedl Vít Bobysud, Marcela Plesníková, Yveta Kvapilová a Ludmila Tichá, měla opravdu nelehkou úlohu – vybrat nejkrásněji vyzdobený balkon a předzahrádku a zároveň vybrat vítěznou fotku studentů ZŠ Janského, kteří vánoční výzdobu fotili po celé Praze 13.

Předání cen proběhlo 21. ledna v obřadní síni radnice. Vítězem soutěže o nejkrásněji vyzdobený balkon se stala Markéta Hodačová, druhou pozici zaujala Milena Špačková a na třetím místě se umístila Irena Zofová. Předzahrádku podle poroty nejkrásněji vyzdobil pan Miloslav Hájek. Studentská část měla samozřejmě také své vítěze. První místo získala Bára Synovcová, druhé Filip Bauer a Ondřej Novák a třetí místo patří Lucii Ernstové a Alex Raganové. Všichni účastníci soutěže si odnesli pamětní diplomy. Vítězné fotografie jsou uveřejněny na www.praha13.cz.

Vánoční soutěž o nejzajímavěji vyzdobený balkon a předzahrádku může směle konkurovat její letní verzi, kterou budeme vyhlašovat i v letošním roce. Jsme rádi, že vám není lhostejné naše prostředí a snažíte se Prahu 13 zvelebovat.

Vít Bobysud, organizátor soutěže