Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích). Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 601 389 243, 731 451 582.

datum
ulice
po–pá
so
7.3. (so); 28.5. (čt); 9.9. (st)
Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 – Sportcentrum)15.00 - 15.208.00 - 8.20
7.3. (so); 28.5. (čt); 9.9. (st)Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veřejného osvětlení)15.30 - 15.508.30 - 8.50
7.3. (so); 28.5. (čt); 9.9. (st)K Sopce (zpevněná panel. plocha – proti č. 1655)16.00 - 16.209.00 - 9.20
7.3. (so); 28.5. (čt); 9.9. (st)Jaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2)16.30 - 16.509.30 - 9.50
7.3. (so); 28.5. (čt); 9.9. (st)Nad Dalejským údolím (u č. 2689)17.00 - 17.2010.00 - 10.20
7.3. (so); 28.5. (čt); 9.9. (st)křižovatka ul. Operetní – Melodická17.30 - 17.5010.30 - 10.50
7.3. (so); 28.5. (čt); 9.9. (st)K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace č. 1047/21a)18.00 - 18.2011.00 - 11.20
7.3. (so); 28.5. (čt); 9.9. (st)Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612)18.30 - 18.5011.30 - 11.50
7.3. (so); 28.5. (čt); 9.9. (st)K Hájům (plocha proti č. 821/11)19.00 - 19.2012.00 - 12.20
datum
ulice
po–pá
so
19.3. (čt); 13.6. (so); 17.9. (čt)
5. máje (proti domu č. 325)15.00 - 15.208.00 - 8.20
19.3. (čt); 13.6. (so); 17.9. (čt)křižovatka ul. K Fialce – Živcových15.30 - 15.508.30 - 8.50
19.3. (čt); 13.6. (so); 17.9. (čt)křižovatka ul. Běhounkova – Dominova (parkoviště u č. 2463)16.00 - 16.209.00 - 9.20
19.3. (čt); 13.6. (so); 17.9. (čt)Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)16.30 - 16.509.30 - 9.50
19.3. (čt); 13.6. (so); 17.9. (čt)Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)17. 00 - 17.2010.00 - 10.20
19.3. (čt); 13.6. (so); 17.9. (čt)Bašteckého (u garáží č. 2608/11a)17.40 - 18.0010.40 - 11.00
19.3. (čt); 13.6. (so); 17.9. (čt)Janského (parkovací záliv proti č. 2211)18.10 - 18.3011.10 - 11.30
19.3. (čt); 13.6. (so); 17.9. (čt)Janského (parkovací záliv u lékárny)18.40 - 19.0011.40 - 12.00
datum
ulice
po–pá
so
16.4. (čt); 16.7. (čt);  31.10. (so)
nám. Na Lužinách15.00 - 15.208.00 - 8.20
16.4. (čt); 16.7. (čt); 31.10. (so)Mládí (u restaurace Mlejn)15.30 - 15.508.30 - 8.50
16.4. (čt); 16.7. (čt); 31.10. (so)Sezemínská (parkoviště)16.00 - 16.209.00 - 9.20
16.4. (čt); 16.7. (čt); 31.10. (so)Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)16.30 - 16.509.30 - 9.50
16.4. (čt); 16.7. (čt); 31.10. (so)Kolovečská (parkoviště)17.00 - 17.2010.00 - 10.20
16.4. (čt); 16.7. (čt); 31.10. (so)Böhmova (parkoviště u kotelny)17.30 - 17.5010.30 - 10.50
16.4. (čt); 16.7. (čt); 31.10. (so)Fantova (u provozovny Auto Kelly)18.10 - 18.3011.10 - 11.30
16.4. (čt); 16.7. (čt); 31.10. (so)křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. (u č. 1511)18.40 - 19.0011.40 - 12.00
datum
ulice
po–pá
so
7.4. (út); 7.7. (út); 24.10. (so)
křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům (u kapličky)15.00 - 15.208.00 - 8.20
7.4. (út); 7.7. (út); 24.10. (so)Kuchařova (parc. č. 160/468)15.30–15.508.30–8.50


Michaela Líčková