Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Místní poplatek z pobytu

V prosincovém vydání STOPu jsme vás informovali o novém místním poplatku z pobytu. Od 1. 1. 2020 platí v hl. m. Praze obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu.
Každý, kdo poskytuje krátkodobé ubytování za úplatu (hotel, penzion, ubytovna, kolej, atelier, byt, zahradní domek, karavan či stan na zahradě apod.), je povinen se k poplatku přihlásit a odvádět vybrané poplatky (21 Kč/osobu/den) správci poplatku – Úřadu městské části Praha 13. Konkrétní a podrobné podmínky, jak vést evidenci a jak tento místní poplatek počítat, vybrat, odvádět apod. najdete na www.praha13.cz (Jak si zařídit – Místní daně a poplatky – Místní poplatek z pobytu).
Za poskytování komerčního pobytu bez přihlášení a řádného plnění povinností jsou stanoveny finanční sankce až do výše 500 000 Kč. Správce poplatku je ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, Romana Hrušková, kancelář č. 529, tel. 235 011 408, e-mail: hruskovar@praha13.cz. Úřední hodiny (po, st 8.00–18.00; út, čt 8.00–13.00).

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků