Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na nový výbor čeká řada úkolů


V sobotu 4. ledna proběhla v restauraci u Beránků valná hromada SDH Třebonice, zhodnotil se uplynulý rok ve sboru, co se povedlo i nepovedlo. Zároveň byl zvolen nový výbor na období 2020–2025. Byl odsouhlasen plán a rozpočet sboru na tento rok. V dalším čísle Vás seznámíme s akcemi, které se uskuteční v jarních měsících a s prvními závody kroužku mladých hasičů.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice