Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hodnocení roku 2019


Rok se s rokem sešel a první prosincové sobotní odpoledne se konala mikulášská besídka pro veřejnost spojená se zábavným programem pro děti větší i ty úplně malé. Společně s rodiči a prarodiči se příchozí děti zapojily do her a soutěží o zajímavé i sladké ceny. Program plný her a soutěží vyplnil čas do příchodu čertů, Mikuláše a anděla. Příjemně prožité odpoledne zakončila nadílka a každé z dětí si odnášelo plno laskomin. Tak jako pokaždé, i letos čerti odešli s prázdnou. Velký dík patří organizátorům za bezvadnou přípravu!
Poté se uskutečnila valná hromada SDH Stodůlky, na které byl vyhodnocen právě uplynulý rok. Loňský rok byl ve znamení voleb, skončilo pětileté volební období a bylo potřeba navrhnout a zvolit nový výbor. To byl také jeden z bodů volební valné hromady. Všichni navržení členové byli na VVH zvoleni a budou tak pokračovat v práci pro obec a město. Byl to rok různorodé činnosti, kdy se členové zapojili do společenského dění, kultury i sportu.
Letošní rok je pro nás rokem oslav sto třiceti let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Stodůlkách. Děkujeme Úřadu městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, MSH ČMS Praha, všem sponzorům, členům a příznivcům za podporu naší činnosti. Bez ní bychom své úkoly v rámci integrovaného záchranného systému nemohli plnit. Děkujeme.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky