Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Projekt Erasmus+ se blíží do finále


Již další dvouletý projekt Erasmus+ pod názvem Virtual and Real in Our Life, který ZŠ Mládí spolu s partnery z Německa, Francie, Španělska a Itálie od minulého školního roku realizuje, se pomalu dostává do finále. Evropskou unií financované aktivity se v tomto školním roce z fáze prozkoumávání a snahy o pochopení složitého prolínání reálného a virtuálního světa posunuly k realizaci školení pro učitele a žákovských setkání. Při nich převádíme získané znalosti a dovednosti do praxe.
V letních měsících jsme tak uspořádali další vzdělávání pro evropské učitele. Během tří dnů se osm zahraničních kolegů seznámilo se základy 3D tisku, s využitím VR brýlí ve výuce a s několika internetovými nástroji webu 2.0.
Pro žáky byla podobná možnost připravena v listopadu ve španělském městě Alcalá de Henares u partnerské školy IES Alkalá Nahar. Během setkání se žáci naší školy spolu s dalšími třemi desítkami vrstevníků dozvěděli, jak uspořádat „bojovku“ s pomocí QR kódů, k čemu může být rozšířená realita v hodinách biologie, jak natočit film s použitím speciálních efektů, co to znamená programovat robota a mnoho dalšího. Všechny znalosti a dovednosti využíváme přímo ve výuce. Tablety se tak stávají učební pomůckou, internet je nástrojem rozvoje žáků, nikoli pouze kanálem ke konzumaci obsahu. Mobily se v hodinách používají k obohacování a prozkoumávání, ne k ubíjení nudy o přestávkách... A to není rozhodně všechno. V hodinách angličtiny a němčiny probíhá výzkum toho, zda žákům více vyhovuje komunikace reálná (dopisy) nebo virtuální (Skype). Ve druhém pololetí pak jedna žákyně naší školy stráví dva měsíce v partnerské škole v Německu, kde se stane projektovým vyslancem mapujícím aktivity projektu v německé škole.
Projekt skončí v červnu 2020, ale jeho přínos s námi ve škole bude ještě dlouho. Všichni tak cítíme, že deset let evropských programů naši školu reálně proměnilo. Těšíme se na další projekty, o které spolu se staronovými evropskými partnery žádáme.

Tomáš Klinka, koordinátor projektu Erasmus+ v ZŠ Mládí