Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vánoční jarmark

V prosinci se ve FZŠ Trávníčkova konal tradiční vánoční jarmark. Setkání rodičů, dětí, pedagogů a vedení školy za účasti Spolku rodičů a přátel školy bylo tentokrát pro zájemce rozšířeno o konzultace se školní psycholožkou, speciální pedagožkou, výchovnou poradkyní, zástupkyní pro 1. stupeň a nutriční specialistkou. Návštěvníci měli možnost využít nabídku vánočních výrobků a ochutnat cukroví, které žáci připravili. A zájem byl obrovský… Akce včetně občerstvení byla financována z fondu EU, uskutečnila se v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a celkově byla návštěvníky hodnocena velmi kladně.

Marcela Fuglíková