Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

V knihovně s Klubem JednaTrojka


Na Praze 13 působí sociální služba Proxima Sociale, o.p.s., přesněji nízkoprahový Klub JednaTrojka. Své zázemí pracovníci mají v Centrálním parku, kam se již devátým rokem mohou přijít poradit mladí lidé ve věku 8–19 let. Pracovníci jim jsou nápomocni při řešení náročných sociálních situací, informují je o tom, jaká mají práva a povinnosti, jak se vyhnout rizikovým situacím a podporují je ve smysluplném trávení volného času.
Od září 2019 se povedlo navázat spolupráci s městskou knihovnou na Lužinách, kam pracovníci klubu pravidelně docházejí. Jejich práce v knihovně spočívá v oslovování náhodných mladých návštěvníků. Zaměřují se na výraznější skupinky, kterým se následně představí, vysvětlí jim přínos a význam jejich práce v knihovně, nabízí volnočasové aktivity vhodné do knihovnického prostředí... Mladí lidé tak mohou za nimi přijít a poradit se v řešení obtížných situací, s kterými se často bojí svěřit rodičům nebo učitelům.
Pracovníci své služby v knihovně poskytují anonymně, bezplatně a zachovávají mlčenlivost, která je důležitá pro otevřený přístup a nastavení důvěry. Setkat se s nimi můžete každý čtvrtek v knihovně na Lužinách od 13 do 15 hodin. Pokud je zde nezastihnete, máte možnost za nimi přijít do Klubu JednaTrojka a to od pondělí do středy od 13 do 18 hodin a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.

Jana Rosulková