Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jarmark opět pomáhal


V závěru roku se v ZŠ Janského opět otevřelo vánoční tržiště. Stánky přetékaly výrobky, které naši žáci společně s vyučujícími připravovali, nechyběla bohatá tombola a zajímavý program. Zájem ze strany rodičů a široké veřejnosti byl obrovský a prakticky všechny výrobky se prodaly. Losování tomboly bylo proloženo vystoupeními žáků a pěveckého sboru Doodles, která jen podtrhla vánoční atmosféru. Přítomna byla také místostarostka Marcela Plesníková, která za naši městskou část navíc přinesla šek v hodnotě 10 000 Kč. Konečný výtěžek celého jarmarku byl neuvěřitelných 116 769 Kč. Tato částka putovala do FN Motol na konto projektu Můj nový život. Všem, kdo pomohli dobré věci, děkujeme.

Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského