Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

VÁNOČNÍ JARMARK


První prosincové úterý se učebny ZŠ Mládí proměnily ve stánky s nejrůznějším vánočním zbožím připraveným žáky školy. Rodiče navíc připravili i tvůrčí dílny, školní jídelna se proměnila v kavárnu, kam každý zašel alespoň jednou ochutnat některou z dobrot a třeba si i popovídat a na chvilku se zastavit v předvánočním shonu. Děkujeme všem za přípravu krásných výrobků a za pomoc při organizaci akce Klubu přátel naší školy. Rodičům bychom chtěli poděkovat za ochotu a čas, který přípravám věnovali. Velice si vážíme toho, že se i v této uspěchané době mezi nimi najdou jednotlivci, kteří mají chuť nezištně a s úsměvem něco dělat pro své děti a školu.

Zdeněk Poláček, zástupce ředitele pro II. stupeň