Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

CESTA NA MARS

 

Děti z Mateřské školy Rozmarýnek ze třídy Sovičky vyhrály mezinárodní tvořivou soutěž, která měla v červnu téma Cesta naMars. Pro děti ze základních škol ji pořádala Evropská kosmická agentura ESA (European Space Agency). Třídu Sovičky s programem pro intelektově nadané navštěvují děti ve věku 4 – 6 let. Jedním z mnoha projektů, které s dětmi realizuje paní učitelka Soňa Novotná, je Okno do vesmíru. Na něm spolupracuje s Českou kosmickou kanceláří, která pro děti ze Soviček připravuje zajímavé besedy. Tak se děti dověděly i o soutěži pro školáky. A protože jsou velmi aktivní, šikovné a znají a umějí toho víc, než mnozí školáci, zkusily si s nimi i zasoutěžit. V červnu oslavily Sovičky, které úzce spolupracují se Společností pro talent a nadání STaN, už páté narozeniny.
Více informací na www.esa.int.

Eva Vondráková, předsedkyně STaN