Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NABÍDLI JSME TO NEJLEPŠÍ

 

Začátkem června se v obřadní síni radnice uskutečnil absolventský koncert vybraných žáků Základní umělecké školy Stodůlky, díky kterému jsme mohli to nejlepší, co naše škola může nabídnout, zpřístupnit co nejširší veřejnosti. Kdo si našel čas, viděl a slyšel výkony, které se příliš nelišily od profesionálního provedení. Rád bych poděkoval všem žákům, jejich učitelům i panu Pardubickému, který pro nás po přípravné a organizační stránce udělal, nač jsme si jen vzpomněli.

Vladimír Světlík, zást. řed. ZUŠ