Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PROVĚŘILY NÁS VLTAVSKÉ JEZY

 

V červnu podnikla naše 5. třída pod vedením učitelek Jany Faltejskové a Marie Franicové netradiční výlet, jehož hlavní součástí byl vodácký kurz na Vltavě. Pod dohledem kvalifikovaných instruktorů jsme si vyzkoušeli plavbu na raftech. Nejenže jsme se naučili správně pádlovat, ale dokonce jsme si sjeli i šest jezů. Na konci celého výcviku jsme byli pasováni na vodáky.

Veronika Dlesková, ZŠ Kuncova