Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

K PRÁZDNINÁM PATŘÍ TÁBORY

Dům dětí a mládeže Stodůlky nabídl o prázdninách dětem a mladým lidem šest výjezdních letních táborů, kde se vystřídalo 210 dětí a mládeže od 5 do 19 let. Stále větší oblibu si o prázdninách získávají naše týdenní letní příměstské tábory, které nabízejí dětem, převážně z 1. – 5. tříd, celodenní program. Čtyři tábory byly připraveny i pro děti těsně předškolní. Výlety po Praze a okolí střídaly výtvarné dílny, poznávání přírody, sportování a hry v přírodě i uvnitř. Za červenec a srpen se 21 táborů zúčastnilo více než 500 dětí.

Michaela Gaydošová