Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

SPATŘILI I KRÁLOVNU

V rámci projektu Včela navštívili žáci z druhé třídy ZŠ Mohylová pana Baubína, včelaře z Prokopského údolí. Přímo v terénu tak měli možnost seznámit se s úžasným životem včel, spatřit včelí královnu a její „poddané“ a ochutnat med. Díky této zkušenosti a poutavému vyprávění pana Baubína děti pochopily užitečnost včel a potřebu je ochraňovat. Návštěva proběhla v přátelské atmosféře a bez jediného žihadla! V září se na včelky těší další dětská výprava.

Jitka Hrubá