Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pomoc s návratem do práce po rodičovské dovolené

Závěr rodičovské dovolené je u většiny rodičů spojen s přemýšlením a otázkami: Co bude dál, jak to zvládneme? Toto bilancování je běžné, dokonce i u těch, kteří se vracejí do zaměstnání, kde pracovali před narozením dítěte.
Poradit se, potvrdit si své představy, či si rozšířit své možnosti a něco se naučit, to jsou rozhodně dobré investice pro sebe samého, které zvýší pravděpodobnost úspěchu a lepšího sladění rodinného a pracovního života.
Bezplatně vám může pomoci projekt Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13 – ať už se vracíte do původního zaměstnání, chcete přejít jinam, nemáte se kam vrátit nebo řešíte složitou životní, rodinnou či finanční situaci.
V rámci projektu poskytuje Praha 13 bezplatné kariérní a právní poradenství a vzdělávání formou e-learningu, které mohou rodiče absolvovat z domova nebo v Domě dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800, kde jsou k dispozici počítače, studijní materiály a také hlídání dětí po dobu poradenství či kurzu. V nabídce je 5 balíčků e-learnigových vzdělávacích kurzů. V případě úspěšného absolvování obdržíte certifikát.
Tyto bezplatné služby budou poskytovány do konce roku 2015, a to všem rodičům, kteří minimálně 6 měsíců pobývají v hl. městě Praze, jsou na rodičovské dovolené nebo krátce po rodičovské dovolené a nezaměstnaní a pečují o nezaopatřené dítě ve věku 1 – 4 let.
Zájemci o kurzy nebo poradenství se mohou objednat na tel. 604 441 559, 731 164 770 nebo e-mailech: zpetdoprace@p13.mepnet.cz, michaelagaydosova@seznam.cz.

Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Více na www.praha13.cz a www. rentel.cz/portal/zpetdoprace.

Hana Tyranová,
manažerka projektu
tel. 235 011 452, 702 168 628