Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DŽUNGLE V DOMĚ DĚTÍ

DDM Stodůlky oslavil Den dětí Hraním v džungli. Do temné džungle se přišlo pobavit téměř 80 dětí. Ty menší objevovaly zvířátka a poznávaly je, na starší děti čekalo jejich sčítání a zkouška zrakové a sluchové pozornosti. Všechny děti si pak vyzkoušely opičí dráhu a také aktivity připravené na sportovním, výtvarném nebo zábavně-didaktickém stanovišti. A protože měly svátek, nechyběla ani odměna.

Dagmar Eckhardtová, lektorka