Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

K ROHANŮM NA SYCHROV, ZA CHMELEM DO ŽATCE

Koncem května se 38 seniorů vydalo na výlet na zámek Sychrov, který pro ně zorganizoval neúnavný František Kundrát z Klubu seniorů I. Unikátní novogotický zámecký komplex z 19. století s původním mobiliářem, rozsáhlým parkem a oranžérií patřil 125 let od r. 1820 slavnému rodu Rohanů. Bylo co obdivovat, protože po Konopišti má právě Sychrov s více než 48 tisíci předměty druhý největší sbírkový fond. Se seniory vyrazil také místostarosta Pavel Jaroš. Ten pak koncem června pozval 90 členů i nečlenů klubů seniorů na výlet do Žatce. Společně s ním výletníky doprovodili předseda sociálního výboru Aleš Mareček a zastupitel Miloš Drha. I tento výlet hodnotili účastníci jako velmi povedený.

Dan Novotný