Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

K LÉTU PATŘÍ TÁBORY

Dům dětí a mládeže Stodůlky nabídl o letošních prázdninách osm výjezdních letních táborů, na kterých se vystřídalo 240 účastníků od 6 do 19 let. Ale ani v Praze nemusí být nuda. Stále větší oblibu si získávají letní příměstské tábory s nejrůznějším zaměřením. Dětem, převážně z 1. – 5. tříd, nabízejí celodenní program v Praze. Na 19 táborech, které probíhaly v týdenních cyklech po celou dobu prázdnin, se vystřídalo více než 450 dětí.

Michaela Gaydošová