Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NOEMOVA ARCHA

Za dobrodružstvím se na letní tábor, pořádaný SK Hala Lužiny, vypravilo k rybníku Svatý Štěpán 45 dětí a 8 vedoucích. Čekaly na ně hry a soutěže, sportovní turnaje, stavba „Noemovy archy“, návštěva plzeňské zoo, různé tvoření... Už dnes se děti, mezi které můžeš patřit i ty, těší na příští akce. SK Hala Lužiny pořádá také příměstské tábory, lyžařský výcvik, výlety a vycházky do přírody i pravidelná cvičení během roku.

Dáša Kolandová