Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PROHLÍDKA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

ZŠ Mládí tradičně pořádá pro žáky 8. ročníku exkurzi s komentovaným výkladem do prostor Poslanecké sněmovny ČR. Také letos jsme touto prohlídkou zakončili tematický celek učiva předmětu výchova k občanství. Žáci zhlédli film o historii našeho parlamentarizmu a práci poslance ve sněmovně, prohlédli si reprezentační prostory dolní sněmovny i aktuální zasedací pořádek poslanců, způsob hlasování a dozvěděli se informace o průběhu jednání.

Alena Merhautová