Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

TÁBORY PRO STOVKY DĚTÍ

Dům dětí a mládeže Stodůlky nabídl o letošních prázdninách dětem a mladým lidem osm výjezdních letních táborů, na kterých se během léta vystřídalo cca 230 dětí a mládeže od 5 do 25 let. Ani v Praze však nemusí být o prázdninách nuda. Letní příměstské tábory nabízejí dětem převážně z 1.–5. tříd celodenní program v Praze. Pět táborů bylo připraveno i pro děti těsně předškolní. Za červenec a srpen se 26 táborů zúčastnilo více než 650 dětí.

Michaela Gaydošová