Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

POZNEJ SVŮJ TALENT

V posledním týdnu školního roku se 8.B ZŠ Mládí vydala do Plzně zhlédnout novou expozici Talent v prostorách Techmania Science Center. Žáci měli možnost pomocí experimentů, logických úloh, psychomotorických testů a různých úkolů najít oblast, ve které jsou nadané, nebo naopak v čem mají rezervy a kde je třeba ještě na „talentu“ zapracovat. Všichni se nejen pobavili, ale možná o sobě i něco nového zjistili. 

Alena Merhautová