Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mezigenerační hry

V rámci aktivit MA 21 jsme pro vás připravili odpoledne plné deskových her mezi mladšími ročníky a seniory. Akce je zaměřena na posílení mezigeneračních vztahů. Cílem je zlepšování vztahů napříč všemi generacemi s důrazem na seniory a také zvýšení vzájemné tolerance. Není podstatné, kdo vyhraje. Důležité je společně strávit příjemné odpoledne a pobavit se. Mezigenerační hry se uskuteční 2. října mezi 14. až 16. hodinou v obřadní síni radnice Prahy 13. Zájemci se mohou hlásit na e-mailu: zelenkovah@praha13.cz. Věk není omezen, vítáme všechny věkové skupiny. Každý obdrží malý dárek.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21