Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Průzkum názorů obyvatel na zavedení parkovacích zón

Od poloviny března do konce dubna letošního roku probíhal mezi obyvateli Prahy 13 velký průzkum, jehož cílem bylo analyzovat názory na otázky parkování a možného zavedení parkovacích zón. Průzkumu metodou osobního dotazování prováděného renomovanou společností ppm factum research, s.r.o., se účastnilo 1 000 respondentů.


Hlavní závěry průzkumu jsou následující:

  • Pro zavedení parkovacích zón obecně je polovina obyvatel MČ, každý třetí z této poloviny by je však zavedl jen na vybraných místech.
  • Jsou lepší parkovací zóny nebo záchytné parkoviště? Ke druhému jmenovanému řešení se přiklání 2x více lidí než k zónám. Téměř třetina lidí ovšem neví, jak by se rozhodla.
  • Odpůrci zón argumentují nejčastěji tím, že se nic nevyřeší a míst nepřibude a také neochotou platit za parkování.
  • Zájem o koupi roční parkovací karty za 1 200 Kč jeví necelá třetina domácností. Nejčastější zájem o koupi by samozřejmě měli lidé, kteří parkují na ulici – téměř polovina z nich.
  • Zavedení zón jen v některých částech možnosti parkování v okolí podle většiny neovlivní.
  • Zavedením zón na celém území MČ by se podle občanů možnosti parkování v okolí buď nezměnily, nebo zlepšily.

-red-